Handtown hiện hỗ trợ lên tới 150 dòng máy, 5 loại chất liệu.

Tuy nhiên: Hiện chỉ 1 số dòng máy có đủ cả 5 loại chất liệu. Do đơn vị cung cấp phôi họ luôn ưu tiên cho phép những dòng máy mới hoặc cao cấp có thể có thêm nhiều chất liệu


Xem video chi tiết về từng chất liệu ốp của Handtown

HandTown 2016. All rights reserved

Chat với Handtown